Vision och affärsidé

Vision
Vi skapar en hållbar samhällsutveckling.

Affärsidé
Vi utför konsultuppdrag inom områdena hållbarhet, förorenade områden, arbetsmiljö och projektledning. Vår kompetens hjälper kunder från offentlig och privat sektor att på ett hållbart sätt möta samhällets krav och förväntningar.