Tjänster projektledning

Atrax erbjuder tjänster inom ledning och styrning av projekt inom infrastruktur, miljö och anläggning/industri. Vi arbetar både som projektledare och projekteringsledare samt med övriga uppgifter inom ett projekts ledning och styrning som teknikansvarig/funktionsansvarig i större projekt. Våra projektledare har god erfarenhet, även av tidiga skeden i projekt, och har också gedigen erfarenhet av plan- och tillståndsfrågor samt samråd.

Projektledare

Vi arbetar som projektledare i ett flertal uppdrag inom infrastruktur, miljö och energi. Bland annat har vi rollen som miljöprojektledare för Circle K. I det uppdraget ingår att driva en stor andel av de projekt inom Circle K:s verksamhet som rör förorenade områden. Detta innefattar bland annat upphandling och styrning av konsulter och entreprenörer, kommunikation med tillsynsmyndigheter, upprättande av efterbehandlingsavtal samt ekonomisk uppföljning och rapportering.

Atrax har även innehaft rollen som projektledare planering för utbyggnad av Roslagsbanan för utökad kapacitet och ökad säkerhet. Rollen innebar styrning och ledning av de kvarvarande planprojekten i projektet, bland annat planskilda korsningar för säkrare och mer framkomliga korsningar med Roslagsbanan.

Vi har även erfarenhet av chefs- och projektledningsroller kopplat till kvalitet, hållbarhet, arbetsmiljö
och säkerhet. Inom energiområdet har Atrax även under många år arbetat med projektledning kring produktion och introduktion av biodrivmedel på såväl nationell som internationell nivå.

Projekteringsledare

Vi har haft rollen som projekteringsledare i ett flertal uppdrag i tidiga skeden, främst inom järnvägsutbyggnad. Som projekteringsledare arbetar man främst med ledning och styrning av konsulter som tar fram handlingar för projektet. I de uppdrag som vi har i tidiga skeden arbetar vi även med att ta fram planhandlingar, genomföra och hålla i samråd med allmänhet samt att delta i och hålla möten med berörd allmänhet och närboende.

Funktionsansvarig/teknikansvarig

Inom projektledning arbetar vi även som funktionsansvarig/teknikansvarig i större projekt. Vi har exempelvis rollen som funktionsansvarig för miljö på Förbifart Stockholm. Även för Nacka kommun har vi rollen som projektledare miljö för stadens utbyggnadsprojekt. I denna roll ingår att samordna miljöfrågorna både i planeringsskede samt i entreprenadskede och se till att kommunens krav efterlevs och att riktlinjer finns och samordnas mellan de olika projekten.

Exempel på uppdrag

  • Projekteringsledare Plan för dubbelspårsutbyggnaden av Mälarbanan. Uppdraget gäller delen mellan Huvudsta och Duvbo – Läs mer
  • Funktionsledare Miljö för projekt E4 Förbifart Stockholm – Läs mer
  • Miljö- och hållbarhetssamordnare i exploateringsprojekt för Nacka Stad – Läs mer
  • Projektledning för järnvägsplanen i Förvaltning för utbyggd tunnelbanas (FUT) projekt Akalla-Barkarby station – Läs mer
  • Biträdande projektledare och projektledare för järnvägsplanen för delsträcka Nyköping i Ostlänken, Sveriges första höghastighetsjärnväg.
  • Projektledare på Trafikverket för tre stora arbetsplaner: Masmolänken, Västra Botkyrkaleden och Haningeleden 2-4 som alla utgör delar av projekt Södertörnsleden.
  • Projektledning för etablering och byggande av en etanolfabrik för Agroetanol AB i Norrköping. Vi hade det totala projektansvaret, som bland annat innefatta de lokaliseringsval, tillståndsfrågor och MKB, kommersiella frågor, avtal med oljebolag, kommunen, upphandling, byggande och idrifttagning.

 

Kontaktperson: Anja Olsson
Telefon: +46(0)79-103 29 99

E-mail: anja.olsson@atrax.se