Mårten Osanius

VD & MILJÖKONSULT

marten_profil

Mårten är VD på Atrax och arbetar även som miljöteknisk konsult med inriktning mot förorenade områden.

Tommy Holmgren

ARBETSMILJÖKONSULT

tommy_profil

Tommy arbetar som arbetsmiljökonsult och har erfarenhet av många stora infrastrukturprojekt.

Joakim Gröndal

MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖKONSULT

joakim_profil

Joakim är miljövetare och har erfarenhet som byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) och miljösamordnare.

Anders Elam

KONSULT INOM MILJÖ OCH ENERGI

anders_profil

Anders är civilingenjör och har lång erfarenhet av bl a strategiska utredningar i anslutning till industri-, energi- och infrastruktursektorn.

Åsa Malmborg

MILJÖKONSULT & PROJEKTLEDARE

asa_profil

Åsa arbetar som projektledare och miljöutredare inom samhällsplanering och infrastruktur och har lång erfarenhet av MKB.

Sara Levin

MILJÖKONSULT & GRUPPLEDARE FÖRORENADE OMRÅDEN

Sara är miljökonsult och har många års erfarenhet av stora och små projekt med huvudsaklig inriktning mot förorenade områden. 

Rasmus Fältmarsch

MILJÖKONSULT

Rasmus är disputerad geokemist och har flera års erfarenhet som miljökonsult inom förorenade områden.

Viveca Trollborg

EKONOMI OCH PERSONAL

Viveca är ekonomi- och personalansvarig och sköter bland annat löner, budgetarbete och bokföring.

Erica Rodén

HÅLLBARHETSKONSULT & GRUPPLEDARE PROJEKTLEDNING OCH HÅLLBARHET

Erica arbetar som processledare och strateg inom hållbar utveckling. Hon har erfarenhet av kvalitets- och hållbarhetsfrågor inom både näringsliv och infrastrukturprojekt. 

Richard Siemssen

MILJÖKONSULT

Richard är utbildad geolog, med inriktning mot miljögeokemi och arbetar i dagsläget som miljökonsult inom förorenade områden.

Tove Bäckström

ARBETSMILJÖKONSULT & GRUPPLEDARE ARBETSMILJÖ

Tove är arbetsmiljökonsult och arbetar med arbetsmiljöfrågor i bygg- och anläggningsprojekt. 

Kimia Ebrat

HÅLLBARHETSKONSULT

Kimia arbetar med hållbarhetssamordning och utveckling inom bygg- och anläggningsbranschen. Kimia har arbetat både i stora och små bygg- och anläggningsprojekt.

Tomas Holmström

MILJÖKONSULT

Tomas arbetar som senior advisor inom miljöområdet och har mångårig erfarenhet av stora väg- och järnvägsprojekt i Stockholmsregionen.

Moa Nyvall

HÅLLBARHETSKONSULT

Moa är utbildad miljöekonom och arbetar idag som expertstöd avseende hållbarhetsstyrning inom infrastrukturprojekt.

Jan-Erik Andersson

SENIORKONSULT

Jan-Erik arbetar som seniorkonsult och har många års erfarenhet av kvalitetsstyrning, ledningssystem, internrevision och miljöledning inom industriproduktion. De senaste åren har han arbetat inom biodrivmedelsproduktion.

Susanna Kull

MILJÖKONSULT

Susanna har arbetat med samordning,
rådgivning, rapportering och uppföljning av
miljöfrågor samt krav under projektering och
exploatering inom markmiljö och
tillståndspliktiga verksamheter.

Anja Olsson

KONSULT INOM BERGTEKNIK OCH PROJEKTLEDNING

Anja är geolog med 15 års erfarenhet av geologi och bergteknik inom infrastrukturprojekt och arbetar med projektledning samt uppdragsplanering.

Martin Ström

SAMHÄLLSANALYTIKER HÅLLBARHET

Martin arbetar som samhällsanalytiker inom hållbar utveckling. Uppdragen handlar om samhällsekonomisk analys, beteendeanalys- och påverkan för hållbarhet, metodutveckling, utredningar, utvärderingar och granskningar.

Emma Kalén

MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖKONSULT

Emma arbetar som miljö- och arbetsmiljökonsult. I hennes uppdrag ingår bland annat att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hon har även arbetat med tillsyn och tillståndsprövning.

Cecilia Melén

MILJÖKONSULT

Cecilia arbetar som hållbarhetskonsult och har en civilingenjörsexamen i miljö- och vattenteknik med fokus på hållbar samhällsutveckling.

Anton Nilsson

ARBETSMILJÖ- OCH MILJÖKONSULT

Anton arbetar som arbetsmiljö- och miljökonsult med fördjupning inom kvalitet, miljö, riskbedömningar och arbetsmiljö.

Emma Larsson

MILJÖKONSULT

Emma arbetar som miljökonsult med inriktning mot förorenade områden.

Karin Jansson

LANDSKAPSARKITEKT OCH PROJEKTLEDARE

Karin är utbildad landskapsarkitekt med erfarenhet av utredningar och planeringsfrågor i skärningspunkten mellan spårinfrastruktur och stadsplanering.

Ronja Eränen

MILJÖKONSULT

Ronja arbetar som miljökonsult med inriktning mot förorenade områden och har erfarenhet av miljötekniska markundersökningar i jord, yt-, grund-, och dagvatten inom både stora och mindre projekt.