Vi utför konsultuppdrag inom energi, miljö, arbetsmiljö och projektledning
Med gedigen kunskap och erfarenhet hjälper vi kunder från offentlig och privat sektor att möta samhällets krav

Välkommen Tarah!

Den 1:a april började Tarah Mirbaha på Atrax. Tarah jobbar som konsult inom mark och miljöfrågor. Hon har bland annat erfarenhet av miljöstrategisk rådgivning, miljötekniska markundersökningar och efterbehandling av förorenade områden. Tarah har även arbetat som handläggare och fältingenjör vid ett flertal kontrollprogram för grund- och ytvatten. Hon är  dessutom certifierad handläggare för CEEQUAL, ett internationellt klassningssystem som används vid hållbarhetsfrämjande arbete vid mark- och anläggningsprojekt. Vi hälsar henne varmt välkommen till Atrax!

tarah_profil

Vi söker nya medarbetare

Har du erfarenhet av arbete inom projektledning, energi, arbetsmiljö eller miljö? Kontakta oss för en nytändning och en bättre framtid. Vi vill gärna anställa dig som redan arbetar inom dessa områden och har minst 5 års konsulterfarenhet.

Circle K

Mårten Osanius från Atrax är sedan februari Circle Ks miljöprojektledare i Sverige. I uppdraget ingår att driva alla projekt inom Circle Ks verksamhet som rör förorenade områden. Detta innefattar bl a upphandling och styrning av konsulter och entreprenörer, kommunikation med tillsynsmyndigheter, upprättande av efterbehandlingsavtal samt ekonomisk uppföljning och rapportering. Uppdraget är delat där aktuellt ansvarsområde är Mälardalen och söderut.

statoil_news